مدرک MBA گردشگری
53%
تخفیف

دوره MBA گردشگری | مدرک MBA گردشگری

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA مدیریت گردشگری ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA هتلداری
53%
تخفیف

دوره MBA هتلداری | مدرک MBA هتلداری

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA هتل داری ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA مهمانداری هواپیما
53%
تخفیف

دوره MBA مهمانداری هواپیما | مدرک MBA مهمانداری هواپیما

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA مدیریت مهمانداری هواپیما ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA روابط عمومی
53%
تخفیف

دوره MBA روابط عمومی | مدرک MBA روابط عمومی

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA مدیریت روابط عمومی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA فروش جواهر
53%
تخفیف

دوره MBA فروش طلا و جواهر | مدرک MBA فروش طلا و جواهر

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA مدیریت فروش طلا و جواهر ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA مراکز آموزشی
53%
تخفیف

دوره MBA مراکز آموزشی | مدرک MBA مراکز آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA مدیریت مراکزآموزشی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA املاک
53%
تخفیف

دوره MBA املاک | مدرک MBA املاک

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA املاک و مستغلات ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
خرید MBA بازاریابی
53%
تخفیف

دوره MBA بازاریابی | مدرک MBA بازاریابی

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA بازاریابی  ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان