آموزش ارائه مطالب فنی برای افراد غیر فنی

دوره آموزشی ارائه مطالب فنی برای افراد غیر فنی درک اطلاعات فنی سخت و ثقیل است، اما هر ارائه‌ای لزوما…

60,000 تومان

آموزش مربی‌گری اقناعی

دوره آموزشی مربی‌گری اقناعی در اکثر شرکت‌های آینده‌نگر، بررسی عملکرد به سرعت جای خود را به مربی‌گری می‌دهد. مربی‌گری ترغیبی…

60,000 تومان

آموزش مربی‌گری و رشد کارمندان

دوره آموزشی مربی‌گری و رشد کارمندان از قدرت مربی‌گری در محل کار استفاده کنید. خواهید آموخت که برای تغییر میزان…

60,000 تومان

آموزش مهارت‌های کوچینگ برای مدیران

دوره آموزشی مهارت‌های کوچینگ برای مدیران رهبرانی که مربی‌گری هدفمند و مداوم به کارمندان خود ارائه می‌دهند، می‌توانند تیم خود…

60,000 تومان

آموزش چگونه مربی حرفه‌ای شویم

دوره آموزشی چگونه مربی حرفه‌ای شویم مربیان چابک، نقش شگرفی در تبدیل سازمان‌ها به یک سازمان چابک دارند. این دوره…

60,000 تومان

آموزش کوچینگ و افزایش ظرفیت های سازمانی

دوره آموزشی کوچینگ و افزایش ظرفیت های سازمانی کارمندان با توان بالقوه بالا کلید اصلی موفقیت آینده هر سازمانی محسوب…

60,000 تومان

آموزش کوچینگ برای تیم فروش

دوره آموزشی کوچینگ برای تیم فروش در این دوره آموزشی تعدادی از شرکت‌کنندگان سوالات خود را ضبط کردند و برای…

60,000 تومان

آموزش یک سخنرانی خوب

دوره آموزشی یک سخنرانی خوب همه ما برای آماده‌سازی یک سخنرانی یا ارائه عالی، نیازمند کسب یا تقویت مهارت‌هایی هستیم.…

60,000 تومان