دوره حضوری DBA

در این دوره می آموزیم : چطور یک رهبر بسیار موثر برای کسب و کار خود باشیم  چطور یک مدیر…

900,000 تومان