دوره های مدیریت شامل دوره MBA ، دوره DBA و POST DBA میشوند . که میتوانید بصورت حضوری یا غیر حضوری شرکت کنید و مدرک MBA ، مدرک DBA و مدرک POST DBA معتبر از وزارت علوم دریافت کنید .

دوره های MBA و DBA و مدرک آنها راهکاری مناسب برای ارتقای سطح شغلی و درآمد شماست .

دوره DBA مدیریت تجاری و برندسازی | مدرک DBA مدیریت تجاری و برندسازی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA تجاری و برندسازی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA تجاری و برندسازی…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری | مدرک DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA مالی و سرمایه گذاری میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA مالی و…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت کارآفرینی | مدرک DBA مدیریت کارآفرینی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA ایده های کسب و کارآفرینی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA ایده…

تماس بگیرید!

دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه | مدرک MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه

دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه، دوره حرفه ای مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه ، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت اصول و فنون مذاکره | دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره

دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره ، دوره حرفه ای مدیریت اصول و فنون مذاکره ، بصورت حضوری یا…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت بیمه | مدرک MBA مدیریت بیمه

دوره MBA مدیریت بیمه، دوره حرفه ای مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه میگردد…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت عمران سازه | مدرک MBA عمران سازه

دوره MBA مدیریت عمران سازه ، دوره حرفه ای مدیریت عمران سازه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت برنامه نویسی | مدرک MBA مدیریت برنامه نویسی

دوره MBA برنامه نویسی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره DBA عمران سازه | مدرک DBA مدیریت عمران سازه

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA عمران سازه میخواهید بدانید : ارزش آموزشی دوره DBA عمران سازه دوره…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت معدن | مدرک MBA مدیریت معدن

دوره MBA معدن، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ | مدرک DBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA دیجیتال مارکتینگ میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA دیجیتال مارکتینگ دانش پذیران…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت گمرک | مدرک DBA مدیریت گمرک

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA گمرک میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA گمرک دوره DBA گمرک در…

تماس بگیرید!