دوره های مدیریت شامل دوره MBA ، دوره DBA و POST DBA میشوند . که میتوانید بصورت حضوری یا غیر حضوری شرکت کنید و مدرک MBA ، مدرک DBA و مدرک POST DBA معتبر از وزارت علوم دریافت کنید .

دوره های MBA و DBA و مدرک آنها راهکاری مناسب برای ارتقای سطح شغلی و درآمد شماست .

مدرک MBA دیجیتال مارکتینگ
53%
تخفیف

دوره MBA دیجیتال مارکتینگ | مدرک MBA دیجیتال مارکتینگ

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک Post DBA
50%
تخفیف

دوره Post DBA | مدرک Post DBA

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
20,000,000 تومان 10,000,000 تومان
مدرک DBA
56%
تخفیف

دوره DBA | مدرک DBA

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
18,000,000 تومان 8,000,000 تومان
مدرک MBA کارآفرینی
53%
تخفیف

دوره MBA کارآفرینی | مدرک MBA کارآفرینی

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA امور اداری
53%
تخفیف

دوره MBA امور اداری | مدرک MBA امور اداری

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA مدیریت مالی
53%
تخفیف

دوره MBA مدیریت مالی | مدرک MBA مدیریت مالی

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA برنامه ریزی
53%
تخفیف

دوره MBA برنامه ریزی | مدرک MBA برنامه ریزی

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA گردشگری
53%
تخفیف

دوره MBA گردشگری | مدرک MBA گردشگری

دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان