دوره MBA اجرایی | مدرک MBA اجرایی

دوره MBA مدیریت اجرایی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره MBA مدیریت پروژه | دوره مدیریت پروژه

دوره MBA مدیریت پروژه ، دوره حرفه ای مدیریت پروژه ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین…

تماس بگیرید!

دوره MBA املاک | مدرک MBA املاک

دوره MBA املاک و مستغلات ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…

تماس بگیرید!

دوره MBA دیجیتال مارکتینگ | مدرک MBA دیجیتال مارکتینگ

دوره MBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت معدن|مدرک MBA مدیریت معدن

دوره MBA معدن، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت بورس فارکس|مدرک MBA بورس فارکس

دوره MBA بورس فارکس ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت برنامه نویسی | مدرک MBA مدیریت برنامه نویسی

دوره MBA برنامه نویسی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت عمران سازه | مدرک MBA عمران سازه

دوره MBA مدیریت عمران سازه ، دوره حرفه ای مدیریت عمران سازه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه | مدرک MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه

دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه، دوره حرفه ای مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه ، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت گمرک | مدرک MBA مدیریت گمرک

دوره MBA مدیریت بیمه، دوره حرفه ای مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه میگردد…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت اصول و فنون مذاکره | دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره

دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره ، دوره حرفه ای مدیریت اصول و فنون مذاکره ، بصورت حضوری یا…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت سلامت | دوره MBA مدیریت سلامت

دوره MBA مدیریت سلامت، دوره حرفه ای مدیریت سلامت، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه میگردد…

تماس بگیرید!