دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه | مدرک MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه

دوره MBA مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه، دوره حرفه ای مدیریت سیستم های اطلاعاتی شبکه ، بصورت حضوری یا در…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت اصول و فنون مذاکره | دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره

دوره MBA مدیریت اصول و فنون مذاکره ، دوره حرفه ای مدیریت اصول و فنون مذاکره ، بصورت حضوری یا…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت بیمه | مدرک MBA مدیریت بیمه

دوره MBA مدیریت بیمه، دوره حرفه ای مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه میگردد…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت عمران سازه | مدرک MBA عمران سازه

دوره MBA مدیریت عمران سازه ، دوره حرفه ای مدیریت عمران سازه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت برنامه نویسی | مدرک MBA مدیریت برنامه نویسی

دوره MBA برنامه نویسی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت معدن | مدرک MBA مدیریت معدن

دوره MBA معدن، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش…

تماس بگیرید!

دوره MBA دیجیتال مارکتینگ | مدرک MBA دیجیتال مارکتینگ

دوره MBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…

تماس بگیرید!

دوره MBA روابط عمومی | مدرک MBA روابط عمومی

دوره MBA مدیریت روابط عمومی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب…

تماس بگیرید!

دوره MBA هتلداری | مدرک MBA هتلداری

اگر علاقمند به حوزه هتلداری و یا در این صنعت مشغول فعالیت هستید و دریافت اطلاعات از مدرک هتلداری بین…

تماس بگیرید!

دوره MBA مدیریت پروژه | دوره مدیریت پروژه

دوره MBA مدیریت پروژه ، دوره حرفه ای مدیریت پروژه ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین…

تماس بگیرید!

دوره MBA اجرایی | مدرک MBA اجرایی

دوره MBA مدیریت اجرایی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!

دوره MBA کارآفرینی | مدرک MBA کارآفرینی

دوره MBA مدیریت کارآفرینی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته…

تماس بگیرید!