مدرک MBA فروش
53%
تخفیف

دوره MBA فروش | مدرک MBA فروش

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA فروش ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA تجاری
53%
تخفیف

دوره MBA تجاری و برند سازی| مدرک MBA تجاری و برند سازی

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA تجاری و برند سازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA بورس
53%
تخفیف

دوره MBA بورس | مدرک MBA بورس

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA بورس و سرمایه گذاری ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA ورزشی
53%
تخفیف

دوره MBA ورزشی | مدرک MBA ورزشی

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA ورزشی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA گمرک
53%
تخفیف

دوره MBA گمرک | مدرک MBA گمرک

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA گمرک ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک کوچینگ و گردشگری
53%
تخفیف

دوره MBA کوچینگ | مدرک MBA کوچینگ

بدون امتیاز 0 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
مدرک MBA اجرایی
53%
تخفیف

دوره MBA اجرایی | مدرک MBA اجرایی

4.00 2 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA شهرسازی ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره mba هنر و مدرک mba هنر
53%
تخفیف

دوره MBA هنر | مدرک MBA هنر

5.00 1 رای
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان
دوره MBA هنر ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری یا در قالب بسته های…
15,000,000 تومان 7,000,000 تومان