دوره DBA مدیریت تجاری و برندسازی | مدرک DBA مدیریت تجاری و برندسازی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA تجاری و برندسازی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA تجاری و برندسازی…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری | مدرک DBA مدیریت مالی و سرمایه گذاری

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA مالی و سرمایه گذاری میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA مالی و…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت کارآفرینی | مدرک DBA مدیریت کارآفرینی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA ایده های کسب و کارآفرینی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA ایده…

تماس بگیرید!

دوره DBA عمران سازه | مدرک DBA مدیریت عمران سازه

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA عمران سازه میخواهید بدانید : ارزش آموزشی دوره DBA عمران سازه دوره…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ | مدرک DBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA دیجیتال مارکتینگ میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA دیجیتال مارکتینگ دانش پذیران…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت گمرک | مدرک DBA مدیریت گمرک

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA گمرک میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA گمرک دوره DBA گمرک در…

تماس بگیرید!

دوره مدیریت بورس و سرمایه گذاری | مدرک DBA مدیریت بورس و سرمایه گذاری

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA بورس و سرمایه گذاری میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA بورس و…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت برنامه ریزی | مدرک DBA مدیریت برنامه ریزی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA برنامه ریزی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA برنامه ریزی دوره DBA…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت بیمه | مدرک DBA مدیریت بیمه

دوره مدیریت بیمه DBA ، دوره حرفه ای  مدیریت بیمه، بصورت حضوری یا در قالب بسته های آموزش آنلاین ارائه…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت شهرسازی | مدرک DBA مدیریت شهرسازی

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA شهرسازی میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA شهرسازی دوره DBA شهرسازی در…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت کوچینگ | مدرک DBA مدیریت کوچینگ

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA کوچینگ میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA کوچینگ دوره DBA کوچینگ در…

تماس بگیرید!

دوره DBA مدیریت فروش | مدرک DBA مدیریت فروش

هر آن چیزی که در مورد دوره DBA فروش میخواهید بدانید: ارزش آموزشی دوره DBA فروش دوره DBA فروش در…

تماس بگیرید!