بسته های آموزشی دوره های مذیریتی به شما کمک میکند تا براحتی در دوره های پیشرفته مدیریتی MBA-DBA-postDBAشرکت کنید و گذراندن دوره زیر نظر استاد راهنما و با آزمون آنلاین دارای یک گواهی نامه معتبر داخلی و یا بین المللی شوید .

این بسته ها شامل کتاب و مدیا می باشد که به شما کمک میکند در بخش های مختلف مدیریتی در هر زمانی استفاده نمایید .

بسته های آموزشی مدیریتی MBA،ِDBA

مزایای بسته آموزشی آفلاین در دسترس بودن آن می باشد که شما میتوانید با هر نگرش مدیریتی به راحتی از این محتوا استفاده نمایید و همچنین در زمان و هزینه شما برای شرکت در این دوره ها صرفه جویی می شود .

بسته آموزش مشاوره املاک
29%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت املاک

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت املاک با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در حوزه املاک و مناسب برای مشاورین املاک !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

700,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزشی بازاریابی
33%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت بازاریابی

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت بازاریابی با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در حوزه بازاریابی !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

750,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزش مدیریت فروش
38%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت فروش

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت فروش با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در حوزه فروش و بازاریابی !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

800,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزشی مدیریت تجاری و برندسازی
37%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت تجاری و برندسازی

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت تجاری و برندسازی با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در حوزه تجارت و برندسازی !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

790,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزش مدیریت بورس
33%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت بورس

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت بورس  با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در این حوزه !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه مدیریت بورس میرساند !

750,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزشی مدیریت ورزشی
33%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت ورزشی

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت ورزشی با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در این حوزه !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت حضوری یا غیرحضوری در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

750,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزشی مدیریت کوچینگ
37%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت کوچینگ

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت کوچینگ  با محتوایی جامع برای افزایش سطح مهارتی و مدیریتی در این حوزه !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که هزینه های مالی و زمانی زیادی دارد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

790,000 تومان 499,000 تومان
بسته آموزشی مدیریت هنر
29%
تخفیف

بسته آموزشی مدیریت هنر

بسته همراه و مکمل دوره MBA مدیریت هنر با محتوایی جامع برای افزایش سطح مدیریتی در این حوزه !

محتویات این بسته بطوری تدوین و طراحی شده که بدون شرکت در دوره MBA که ممکن است هزینه های مالی و زمانی زیادی داشته باشد ، شما را به مهارت خوبی در حوزه کسب و کارتان میرساند !

700,000 تومان 499,000 تومان