دوره های مدیریتی بین المللی bba-mba-dbaتحت نظر نظام آموزشی کشور گرجستان و دانشکده بین المللی ابن سینا انجام میپذیرد
این دوره ها را به صورت غیر حضوری و آفلاین میتوانید بگذرانید و یک مدرک معتبر بین المللی اخذ کنید
این دوره ها مناسب مهاجرت می باشد و اعتبار بالایی دارد .

مدیریت بین المللی DBAعمران

دوره مدیریت بین المللی DBAعمران یک دوره رده بالای بین المللی در جامعه جهانی می باشد که: آشنایی با DBAعمران…

9,500,000 تومان

مدیریت بین المللی MBAتجارت بین الملل

مدیریت بین المللی MBAتجارت بین الملل دوره MBAمدیریت تجارت بین الملل با ساختاری کامل و با رویکردی متفاوت در زمینه…

8,500,000 تومان

مدیریت بین المللی MBAسالن های ورزشی

مدیریت بین المللی MBAسالن های ورزشی دوره MBAمدیریت سالن های ورزشی   با ساختاری کامل و با رویکردی متفاوت در زمینه…

8,500,000 تومان

مدیریت بین المللی MBAعمران

 مدیریت بین المللی MBAعمران دوره MBAمدیریت عمران  با ساختاری کامل و با رویکردی متفاوت در زمینه مدیریتی و بر اساس…

8,500,000 تومان

مدیریت بین المللی MBAبازرگانی

مدیریت بین المللی MBAبازرگانی دوره MBAمدیریت بازرگانی با ساختاری کامل و با رویکردی متفاوت در زمینه مدیریتی و بر اساس…

8,500,000 تومان

BBAمدیریت مراکز خدمات درمانی بین المللی

دوره مدیریت بین المللی BBAمدیریتت صنعتی

8,000,000 تومان

BBAمدیریت سالن های زیبایی بین المللی

دوره مدیریت بین المللی BBAمدیریتت صنعتی

8,000,000 تومان

BBAمدیریت صنعتی بین المللی

دوره مدیریت بین المللی BBAمدیریتت صنعتی

8,000,000 تومان