مربی مدیریت زبان تخصصی
09123839512
Parisa_aghazadeh@ymail.com
متولد تهران-1366
سوابق تحصیلی:
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از سال 1388 تا سال1392
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک از سال 1398 تا سال 1400
سوابق کاری:
مترجم از سال 1390 تا به امروز
سرپرست فروش شرکت کیمیا فراز ازسال 1391 تا سال 1399
مدرس دوره های تخصصی زبان انگلیسی از سال 1393 تا به امروز

نظر بدهید !