این دانشکده یک دانشکده سطح پنجم در کشور گرجستان می باشد. که در زمینه های مختلف آموزشی فعالیت میکند.

دانشکده ابن سینا گرجستان

دانشگاه ابن سینا
دانشکده ابن سینا گرجستان
غیرقانونی
دانشگاه گرجستان ابن سینا
خرید مدرک mba
دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان
دانشکده ابن سینا اعتبار
اعتبار مدارک دانشگاه ابن سینا گرجستان
اعتبار مدارک دانشگاه گرجستان
خرید مدرک دانشکده ابن سینا گرجستان
دوره مدیریت دانشگاه ابن سینا گرج

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره ها با ما تماس بگیرید یا در واتساپ پیام ارسال کنید.

تماس و مشاوره

1.2/5 - (55 امتیاز)