کتاب مدیریت اجرایی MBA

  • نام: مدیریت اجرایی mba
  • نویسنده: پیتر اکونومی ، کتلین آر. الن
  • مترجم: منیره معتقدی
  • تعداد: صفحه 460
  • تاریخ انتشار: 1398
63,000 تومان