کتاب ایجاد انگیزه در کارکنان

  • نام: ایجاد انگیزه در کارکنان
  • نویسنده: مکس مسمر
  • مترجم: حسام سعیدی
  • تعداد: صفحه 356
  • تاریخ انتشار: 1392
75,000 تومان