دوره DBA | مدرک DBA

دوره رهبری در کسب و کار ( DBA)

27 مرداد ماه با اساتید برجسته کسب وکار در روزه های جمعه ساعت 10 تا 15  برگزار میگردد

لطفا جهت اطلاعات کامل دوره وارد لینک زیر بشید

www.course-mba.ir/dba90

تماس بگیرید!