کتاب واردات و صادرات

  • نام: واردات و صادرات
  • نویسنده: جان جی کاپلا
  • مترجم: کامبیز طاهری کوزه کنانی
  • تعداد: صفحه 320
  • تاریخ انتشار: 1395
تماس بگیرید!