کتاب مذاکره

  • نام: مذاکره
  • نویسنده: مایکل دونالدسون
  • مترجم: فرشید قهرمانی
  • تعداد: صفحه 328
  • تاریخ انتشار: 1390
70,000 تومان