کتاب مدل های کسب و کار

  • نام: مدل های کسب و کار
  • نویسنده: جیم میوئل هازن
  • مترجم: دکتر احسان منصوری، الناز رفیعی‌پور
  • تعداد: صفحه 430
  • تاریخ انتشار: 1397
تماس بگیرید!