یک هدیه ویژه از طرف مرکز دوره های مدیریتی !

فرم دریافت مشاوره ویژه

کدام یک از خدمات ما میتواند به شما کمک کند ؟
دانش افزایی و کسب دانش برای شما چقدر اهمیت دارد ؟
اعتبارات گواهینامه به جایگاه فعلی شما چه کمکی میتواند بکند؟
آیا در مورد صلاحیت حرفه ای اطلاعاتی دارید؟
آیا در مورد دوره های مدیریتی اطلاعاتی دارید؟
مدت فعالیت و سابقه کاری شما در حوزه تخصصی خودتان چقدر است؟
هزینه و زمان استفاده از خدمات ما چقدر در تصمیم شما اثرگذار است؟
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .