دوره های mba و dba تحت نظرات وزارت علوم ایران برگزار می شود و گواهینامه ها تماما با تاییده وزارت علوم در اختیار متقاضیان قرار میگیرد

طول دروه ها ۷۰۰ ساعت می باشد

دپارتمان کوتاه‌مدت موسسه گسترش مدیریت تهران  در پی تربيت مديران و کارشناسان كارآمد براي بخش‌هاي مختلف سازمان از طريق تقويت توانمندي‌هاي اطلاعاتي و مهارت های كاربردی و نیز ارائه آخرين دستاوردهاي علمي مي‌باشد.

برنامه‌ها و خدمات آموزشي در زمينه‌هاي تخصصي گوناگون و براي سطوح مختلف مديران ارشد، مياني، كارشناسان، سرپرستان و كاركنان بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه مي‌گردد.

از ویژگی خاص این دوره‌ها، مدت زمان کوتاه برای انتقال دانش تخصصی در حوزه‌ی مورد نظر فراگیران است