برنامه ی کلاسی مرکز دوره های مدیریتی در اردیبهشت 1402

دوره جامع منابع انسانی

مدرس: استاد صالح زعیم

آشنایی با استاد

تاریخ برگزاری: 6 و 7 ام اردیبهشت ماه

برای ثبت نام کلیک کنید

دوره جامع مالی و سرمایه گذاری

 مدرس: استاد مهدی مهدیانی

آشنایی با استاد

تاریخ برگزاری: 20 و 21 ام اردیبهشت ماه

دوره جامع مدل های کسب و کار

مدرس: استاد سروی

آشنایی با استاد

تاریخ برگزاری: 13 ام اردیبهشت ماه

برای ثبت نام کلیک کنید

دوره تخصصی MBA 

مدرسین: اساتید برجسته ی مدیریت تهران

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر، اینجا کلیک کنید

تاریخ شروع: 20 اردیبهشت ماه