فرم ثبت نام اولیه دانشگاهی

این فرم جهت ثبت نام اولیه می باشد و هیچ مسئولیتی برای متقاضی ایجاد نمی کند
  • لطفا بر اساس آخرین مدرک تحصیلی انتخاب نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    عکس کارت ملی-اسکن صفحه اول شناسنامه-اسکن آخرین مدرک تحصیلی